Ringebu prestegard

"Gravity and Grace» er en tekst av forfatteren og filosofen Simone Weil. Kunstnerne (Tobbe Malm og Heidi Glattre)har benyttet hennes ordpar og begrepenes innhold i årets utstilling på Ringebu Prestegard. I følge Simone Weil består vår åndelige verden av krefter. Tyngden er det som skaper, nåden er den kraft som tar bort det som ødelegger og bryter ned. Nåden er den kraft som løfter og skaper liv og lys. I dette ligger det håp. I dette kan det skapes mening. "Oppmerksomhet er i dypeste forstand å likne på bønn. Den overskrider tro og kjærlighet. Fullstendig og udelt oppmerksomhet er bønn", uttrykker Simone Weil.

Med disse ordene vil vi si noe om den utstillingen som er satt opp på Ringebu Prestegard og som også forsøker å bygge en bro eller relatere seg til "Korssamlingen" i Ringebu Sentrum.

I sentrum av Ringebu Landsby står det et gammelt stabbur der rundt 60 kors står utstilt inne i stabburet. Korsene er smidd av smeder og andre kunstnere som vil uttrykke solidaritet og medfølelse med det ukrainske folket. Korsene er en del av en mye større internasjonal samling, men den delen som står utstilt på Ringebu vises for første gang der. Den skal så settes opp i september i Hole kirke i Hole kommune rett vest for Oslo ved Tyrifjorden. I Tyrifjorden ligger Utøya, som var i sentrum for tragediene rundt 22 juli 2011. Utstillingen skal senere i høst til Nederland og Belgia og over jul til England og deretter til USA.
Jernrosemonumentet foran Oslo Domkirke ble utformet etter et initiativ av kunstneren Tobbe Malm, som også er initiativtager til nettverket «Smeder uten Grenser».
"Unionen for Ukraina, Smeder uten Grenser» er et internasjonalt nettverk av smeder og kunstnere som føler et ansvar for og en forpliktelse til å ikke glemme det som skjer i Ukraina. Nettverket forsøker å bidra med å gi oppmerksomhet til menneskene som er berørt av krigen og konflikten i Ukraina. «Hope and Peace» står det på et av korsene som ble skapt rett etter utbruddet i februar 2020. Dette korset var starten på en internasjonal bevegelse av smeder for "håp og fred".
Historien bak korsene er sammensatt, men alle aktørene som ville være med på dette initiativet fikk pålagt å benytte to eller tre ulike materialer under utformingen av korsene. Korsene som vises i Stabburet i Ringebu Landsby består av to eller tre metaller og der særlig jern, stål og messing binder korsene sammen. Det lyse materialet som i stål eller messing skaper en sterk og lysende kontrast. Denne kontrasten finner man igjen i den ukrainske ortodokse tradisjonen der gull reflekterer nådens lys i den klassiske ikonkunsten, men som i disse korsene er av messing eller stål.
Betydningen tilhører den enkelte, men opplevelsen av utstillingen kan deles. Medfølelse og engasjement er å ta del i denne opplevelsen.

Heidi Glattre og Tobbe Malm

Gravity and Grace. Ringebu presegård

Korsutstilling. Ringebu

"Gravitasjon er en metafor for den universelle kraften som driver alt liv og nåden er en manifestasjon av en høyere kraft som holder alt liv oppe og løfter mennesket mot noe høyere eller mot det gudommelige"