Følg med på prosjektet og bli kjent med kunstnerne

Siste arbeider fra verksted og atelier

Heidi Glattre bruker tekster og litterære verk som grunnlag for sitt visuelle uttrykk. Kunstnerenforsøker gjennom papirarbeidene å respondere på en eksistensiell problematikk med bruk avtekster av metafysisk og spirituelt innhold. Romaner og andre tekster blir også benyttet.Kunstneren fremholder at mennesket utover andre skapninger eier et språk og at verdien avordene eller språket er med på å skape mening og innhold i dets forståelse av å leve i verden. Et«språk» får mening og verdi i dialogen mellom mennesker og skaper derigjennom grunnlaget foralt mennesket ellers begriper og forstår. Utenfor språket finnes ingenting og det vi kan forstå finnesbare inne i språket. Ordene har evigheten i seg. Når dette fremstilles som kunst settes våreksistensielle uro i bevegelse og gjør oss usikre og sårbare.


Tobbe Malm er kunstneren bak Jernroseprosjektet der tusen jernroser ble sendt inn fra heleverden og ikke minst i fra Ukraina, for å skape det kjente rosemonumentet som står foranDomkirken i Oslo. Pårørende av de omkomne ble invitert inn i hans smie på Bærums Verk hvor defikk anledning til å lage nettopp sin rose. Alle som deltok fikk på den måten en anledning til å ginoe tilbake til ettertiden som et minne om den avdøde. «Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake» er tittelen på Naja Maria Aidts roman om å miste et barn. Jernroseprosjektet var et uttrykkfor dette. Kanskje kan korsmonumentet på samme vis, sette våre følelser i bevegelse og fortellenoe fundamentalt om hva vår tilværelse handler om. Dette er store ord, men i ly av det som skjerder ute, kan ikke ordene bli kraftfulle nok.

Korsmonumentet vil være et liknende symbol og en erkjennelse av menneskelig nød, sårbarhet ogfortvilelse og en påminnelse om at mennesker dør og blir borte i et land ikke langt i fra oss.

"Gravitasjon er en metafor for den universelle kraften som driver alt liv og nåden er en manifestasjon av en høyere kraft som holder alt liv oppe og løfter mennesket mot noe høyere eller mot det gudommelige"