Gravity and Grace 

 

Geavity and Grace er et kunstprosjekt hvor konflikt, religion, liv og død berøres fra et eksistensielt perspektiv.


Kunstnerne Heidi Glattre og Tobbe Malmn bidrar med arbeid og støtte til "Smeder uten grenser" og denne forbindelse vil komme til uttrykk i et korsmonument bestående av 150 håndsmidde kors fra Ukraina, Europa og resten av verden. Dette monumentet vil bidra til en større forståelse og erkjennelse av hva kunsten kan bety som verdi og er et tydelig signal om hva som skjer i et nå konfliktfylt Europa. Kunstverket «Korsene» viser til alle døde og ødelagte liv som alltid følger krig og konflikt og er et uttrykk for menneskelig sårbarhet og fortvilelse. Vi husker alle hvordan det i diktet «Vi må ikke sove» av Arnulf Øverland står, «- vi må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv». Disse linjene giruttrykk for solidaritet og felleskap i forbindelse med masseskytingenden 22.07. 2011.


Prosjektet er basert på et samarbeid mellom norske, svenske og ukrainske smeder og kunstnere og går over to år på Ringebu Prestegard i Gudbrandsdalen. Til 2023-utstillingen vises «Korsene», en utbombet bil, samt verk i papir, tekst og stål av Heidi Glattre og Tobbe Malm.


Formålet med prosjektet er blant annet å belyse krigens konsekvenser fra et eksistensielt perspektiv, og utfordre og inspirere betrakteren til å reflektere over egen eksistens og plass i verden.

«Gravity and Grace» er en tekst av forfatteren og filosofen Simone Weil. Kunstnerne har benyttet hennes ordpar og begrepenes innhold. Tyngden er det som skaper, Nåden er den kraft som tar bort det som bryter ned. I dette ligger det håp. I dette kan det skapes mening.
«Oppmerksomhet er i dypeste forstand å likne på bønn. Den overskrider tro og kjærlighet. Fullstendig og udelt oppmerksomhet er bønn» uttrykker Simon Weil.


Metallskulpturene av Tobbe Malm og papirinstallasjonene av Heidi Glattre forsøker å ta betrakteren med på en visuell samtale om temaene, liv og død, håp og tro, kunstens kraft og dens verdi som en vei til innsikt og erkjennelse. Utstillingen vil gå over to år og etter å ha vært på Ringebu Prestegard sommeren 2023 vil den igjen være å se på Bærum Kunstforening i mai 2024.


KUNSTNERNE


TobbeMalm viser med sine tunge, harde og forvridde metallformer av delvisfigurativ karakter en visuell dialog og kontrast til papirarbeideneav Heidi Glattre. Det er papirskulpturer og to-dimensjonale verk sattsammen av ulike kvaliteter papir og tekster som kan fremkalle itilskueren noe lett, bevegelig og skjørt. Papirverkene er ofte tettforbundet med religiøse, filosofiske tekster og litteratur.


De har utviklet et visuelt samarbeid der to kraftfulle materialerunderstreker uttrykkenes egenart og kompleksitet. Det herjede og forvridde metallet i tett dialog med papirets og tekstenes skjørhetog forgjengelighet, der man nettopp kan oppleve at det harde, sterke og håndfaste metallet fremheves som skrøpelig og skjørt og detlette papiret, kraftfullt, massivt og tungt. Formene iutstillingsrommet vil være åpne og lukkede, lette og tunge,bevegelige og faste.

Ringebu Prestegard og Bærum Kunstforening 2023/-24


Kunstnerne har i løpet av de siste to årene utviklet et samarbeid der de fyller utstillingsrommet med metallskulpturer og papirarbeider med bruk av tekster og annen litteratur. Utstillingsrommet blir derfor en ramme som setter noen grunnleggende eksistensiellet emaer i kontekst.

Samarbeidspartnere

Smeder utan grenser

Smeder uten grenser er en non-profit organisasjon og et internasjonalt nettverk som leverer biler og forsyninger direkte til befolkningen i Ukraina uten mellomledd.

Smeder uten grenser er et internasjonalt nettverk av smeder og andre godhjertede mennesker som gjennom målrettede aksjoner driver hjelpearbeid. Gjennom internasjonale sminettverk har vi siden april 2022 samlet inn penger og forsyninger for å hjelpe våre kolleger og folket i Ukraina.

Les mer her

Olga og Sergiy Polubotko

Våre kontakter i Ukraina, Olga og Sergiy Polubotko, som er lærere og smedmestere, har gjennom årene bygget et internasjonalt nettverk av smeder. Siden krigsutbruddet har dette nettverket blitt en viktig kanal for bistandsarbeid og nettverksbygging

Takket være Olga og Sergiys fantastiske arbeid vet vi at all hjelp når destinasjonen uten mellomledd.

Les mer her

Ringebu Prestegard

Ringebu Prestegard er en kulturperle som ligger vakkert til i dalsiden like ved Ringebu stavkirke, langs «Panoramavegen» til landsbyen Ringebu.

Prestegarden var prestebolig frem til 1991. I dag er den fredede og restaurerte Prestegarden med sine mange gamle hus og hage en historisk opplevelse.I sommersesongen og andre utstillingsperioder gjennom året er det også kunstgalleri og kafé. Hvert år presenteres nye kunstnere sammen med noen faste utstillinger.

Du kan vandre i den vakre hagen som omgir gården – nyte rosebedene, de gamle bærbuskene eller bare henge rundt i humlehuset. Gjennom hele året er Prestegarden møtested for kulturarrangementer som konserter og temakvelder. Velkommen til et inspirerende besøk!

Les mer her

Bærum Kunstforening

Bærum Kunstforening er en av Norges ledende kunstforeninger med mer enn 600 medlemmer og stor aktivitet. Det arrangeres 12 utstillinger årlig i tillegg til en rekke arrangementer, kunstreiser i inn- og utland, foredrag, kurs, omvisninger, vinkvelder og andre medlemsarrangementer. Bærum Kunstforening ble stiftet i 1993 og er et av Bærum Kommunes kulturfyrtårn og har et stort antall frivillige.

Vår visjon er at vi skal være en naturlig arena for kunstformidling og en møteplass for kunstinteresserte, utstillere, frivillige og samarbeidspartnere.

Les mer her